รถบรรทุกติดเครน 6 ล้อ 10 ล้อ

 

 

 


 

 

DONGYANG SS 1406

 
   
โมเม้นต์การยก 14.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 6,000   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 16.5    เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,600 มิลลิเมตร
ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 3,500 มิลลิเมตร

 

More information : CLICK HERE
 
 

DONGYANG SS 1926

   
โมเม้นต์การยก 19.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 7,000   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 20.0    เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,600 มิลลิเมตร
ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 4,400 มิลลิเมตร
 
More information : CLICK HERE
 
 

DONGYANG SS 2725 LB

 
โมเม้นต์การยก 27.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 10,000   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 20.5    เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 6,200 มิลลิเมตร
ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,400 มิลลิเมตร
More information : CLICK HERE
 
 

DONGYANG SS 3506

โมเม้นต์การยก 45.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 15,000   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 25.6    เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 7,000 มิลลิเมตร
ขาหยั่งคู่หลัง เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,400 มิลลิเมตร
 
More information : CLICK HERE
 
 

DONGYANG SSV 600

 
โมเม้นต์การยก 14.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 6,000   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 11.5     เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,600 มิลลิเมตร
 
More information : CLICK HERE
 
 

DONGYANG SSV 800

โมเม้นต์การยก 19.0     ตัน-เมตร
ยกน้ำหนักสูงสุด 8,300   กิโลกรัม
ความยาวยืดสูงสุด 13.7     เมตร
ขาหยั่งคู่หน้า เข้า-ออก และ ขึ้น-ลง ด้วยระบบไฮดรอลิค สูงสุด 5,700 มิลลิเมตร
 
More information : CLICK HERE
 
 

 

 

 
 
 
BIG CRANE AND Equipment RENTALS Company Limited
3/4 Moo 9 Bangna-Trad K.M.18 Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn10540, Thailand
Copyright 2015 © TCJ ASIA PUBLIC COMPANY
POWERED & DESIGNED BY PYUY.net